CREATE ACCOUNT

אמנת דף חדש

עמותת "דף חדש" שואפת ליצור קהילה של עורכי דין חברתיים, המבקשים לסייע לאנשים שנקלעו לחדלות פרעון לסיים את פרשיית חובותיהם ולפתוח דף חדש בחיים. האמנה קוראת לעורכי דין להתחייב למתן ייצוג משפטי מקצועי, במחירים ברי-השגה ובתנאי תשלום מותאמים, כפי שהם מוגדרים באמנה.

ייצוג משפטי הולם

התחייבות למתן ייצוג משפטי מקצועי ומכבד, במחירים ברי-השגה ובתנאי תשלום מותאמים.

מתן כל המידע

התחייבות לתת לפונים את כל המידע הדרוש להם על מנת שיוכלו לקבל החלטה לגבי סוג השירות המשפטי הדרוש להם

עזרה בשיקום הכלכלי

התחייבות להפנות את הפונים לכל הגורמים אשר יכולים לסייע להם בשיקום כלכלי, יחד עם פתרון בעיית החובות.

TOP
דילוג לתוכן