CREATE ACCOUNT

ייצוג משפטי הולם

התחייבות למתן ייצוג משפטי מקצועי ומכבד, במחירים ברי-השגה ובתנאי תשלום מותאמים.

מתן כל המידע

התחייבות לתת לפונים את כל המידע הדרוש להם על מנת שיוכלו לקבל החלטה לגבי סוג השירות המשפטי הדרוש להם

עזרה בשיקום הכלכלי

התחייבות להפנות את הפונים לכל הגורמים אשר יכולים לסייע להם בשיקום כלכלי, יחד עם פתרון בעיית החובות.

אמנת דף חדש

אנו, קהילת עורכי הדין החברתיים של "דף חדש", מחויבים לסייע לכל פונה שנקלע
לחובות בתום לב, לסיים את פרשיית חובותיו ולפתוח דף חדש, ללא חובות.
מתוך הבנה של כובד המעמסה שמטילים החובות על החייב ובני משפחתו, ומתוך
הבנה כי לעורך הדין יש חלק בשיקומו הכלכלי של החייב, מתחייבים עורכי הדין
בקהילה לפעול עפ"י העקרונות הבאים:

אנו מתחייבים להעניק לפונה סיוע משפטי יעיל, אדיב, מקצועי ומכבד, כדי
לסייע לו לסיים את פרשיית חובותיו ולפתוח דף חדש בחיים

 אנו מתחייבים לתת לפונה את כל המידע הדרוש לו, כדי שיוכל לקבל החלטות
מושכלות ועצמאיות, הן לגבי הטיפול בחובות עצמם, והן לגבי השירות המשפטי
הנדרש עבורו

אנו מתחייבים להיות חלק מהתהליך השיקומי של הפונה, לסייע לו ולמשפחתו
להתמודד עם הקשיים הנלווים לחובות, ולפעול בתיאום עם גורמי סיוע נוספים,
במקרה הצורך

אנו מתחייבים לפעול בהתאם לקוד האתי ולמחירון המומלץ של העמותה,
ולאפשר לפונה, במידת האפשר, לשלם את שכר הטרחה בתשלומים עפ"י
יכולותיו, וזאת כדי לאפשר לכל אדם שהסתבך בחובות לקבל ייצוג משפטי ראוי
במחירים הוגנים

אנו מתחייבים להציע לפונה את השירות המשפטי המתאים לצרכיו, מתוך
ראייה כוללת של מצבו, וכן להציע רק את השירות הדרוש לו, ולא מעבר לכך,
וזאת כדי לאפשר לפונה לצמצם את הוצאותיו המשפטיות

אנו מתחייבים ליידע את הפונים הזכאים לכך בדבר האפשרויות לקבלת סיוע
משפטי ללא עלות ע"י הלשכה לסיוע משפטי של משרד המשפטים או תכנית
"שכר מצווה"

אנחנו מתחייבים לפעול בהוגנות, ביושרה ובמקצועיות, ולהיות ראויים לאמון
הניתן בנו

TOP דילוג לתוכן