CREATE ACCOUNT

מחירון דף חדש

בטבלה שבעמוד הבא ריכזנו עבורכם רשימה של ההליכים העיקריים הנדרשים במסגרת טיפול בחובות, ואת המחיר הראוי, בעינינו, עבור כל הליך. המחירים שבטבלה נמוכים מהמחירים המקובלים.

מחירים מומלצים נמוכים מהמקובל

התחייבות למתן ייצוג משפטי מקצועי ומכבד, במחירים ברי-השגה ובתנאי תשלום מותאמים.

תנאי תשלום מותאמים

תשלום נפרד עבור כל חלק בהליך, המאפשר לכם לשלם בהתאם ליכולותיכם ולצרכיכם.

שקיפות

המחירון המומלץ מאפשר לכם להגיע מוכנים לפגישת עם עורך הדין ולדעת למה לצפות.

TOP
דילוג לתוכן