מי יציל את הבית שלי? בית המגורים בהליכי חדלות פירעון

 

קרא עוד על עורך הדין

ביתו של אדם – מבצרו. אחד החששות העיקריים של חייבים שמתמודדים עם חובות הוא מה יעלה בגורל בית המגורים שלהם. לאובדן בית המגורים השלכות רוחב גם על יתר בני המשפחה, שיאלצו לעקור למקום חדש, על המשמעויות הנלוות לכך: מסגרות חדשות לילדים והסתגלות חדשה לסביבה. לכן, התנהלות נכונה לפתרון בעיית החובות חייבת לכלול התייחסות מקדימה ומיוחדת לבית המגורים, כדי שיהיה ניתן לצלוח את ההליך במינימום נזקים.

הגנת בית המגורים

לפני כשנה וחצי התחוללה מהפכה בתחום של חדלות פירעון. את הליכי פשיטת הרגל החליף "הליך חדלות פירעון של יחיד", וחלו שינויים מהותיים בכל הנוגע לבית המגורים.

בעבר, ככל שלחייב היה נכס בבעלותו אשר רשום "בטאבו", הלה היה זוכה בתנאים מסוימים להיחשב כדייר מוגן שלא ניתן להוציא אותו מביתו, באופן שמפחית את ערך הנכס. במקרה כזה, לא הייתה כדאיות כלכלית במימוש הנכס, ועל כן ברוב במקרים החייב היה פודה את הזכויות שלו בנכס במסגרת תכנית הפירעון.

כיום, במסגרת סעיף 229 לחוק, נשללה הזכות לדיירות מוגנת, כך שערך הזכויות בנכס של החייב  יוערך כמקובל בשוק החופשי. כלומר, כמה קונה מרצון היה מוכן לשלם עבור רכישת הזכויות בנכס של החייב.

במקרה כזה, כאשר אין הפחתה של שווי הזכויות, על פניו קיים טעם למימוש הנכס. אלא שהדבר לא נקי מספקות, שכן בכל זאת המחוקק התווה מספר אבני דרך בטרם יורה בית המשפט על מימוש הנכס.

השיקולים אותם שוקל בית המשפט

כאשר בית משפט בוחן האם לממש דירת מגורים של חייב, הוא צריך להתייחס למספר שיקולים הקבועים בחוק לפני שהוא מקבל החלטה להורות על המכירה.

ראשית, בית המשפט צריך לתת לאדם החייב הזדמנות לטעון טענות נגד המכירה. שנית, בית המשפט ישקול את היחס בין התועלת שתופק לנושים ממכירת הבית, ביחס לנזק שייגרם לחייב ובני משפחתו –  כאשר בית המשפט צריך להתחשב לשם כך בגילו של החייב ובני ביתו, במצב בריאותם ובנסיבות אישיות שונות. שיקול נוסף שבית המשפט צריך לקחת בחשבון הוא, שאין דרך אחרת לפרוע את החוב שפוגעת פחות בחייב ובמשפחתו, מאשר מכירת בית המגורים של המשפחה.

אז מתי בעצם בית המשפט יורה על מכירת הבית?

בית המשפט יבדוק האם לחייב כושר השתכרות או יכולת כלכלית אחרת לממן לעצמו מגורים חלופיים לאחר הליך חדלות הפירעון. במקרה כזה, החייב ובני משפחתו יהיו זכאים ל"סידור חלופי" של מגורים לתקופה של ארבע שנים. ככל שאין לחייב יכולת כלכלית לדאוג למימון צרכי דיור לאחר הליך חדלות הפירעון, בית המשפט רשאי לקבוע כי החייב יהיה זכאי לדיור חלוף (סכום כסף) למשך כל חייו, באופן אשר עשוי למנוע את מימוש בית המגורים בהעדר תועלת כלכלית.

חשוב להדגיש: הקריטריונים שמופיעים בחוק הם כלליים ועמומים ויש בהם הרבה מאוד מרחב להחלטות שיפוטיות שונות. במועד זה, מכיוון שמדובר בחוק חדש, בית המשפט טרם אמר את דברו ויש הגורסים כי ההגנה על בית המגורים דווקא תגבר נוכח הדרישה להתקיימותם של כל הקריטוריונים הנ"ל במצטבר.

איך מגנים על הבית?

נקודת המוצא שלנו בדף חדש היא שעדיף להגיע להסדרים מוסכמים עם בעלי החוב לפני כניסה להליך חדלות פירעון. כך למשל, כדאי לבחון האם הסדר נושים כולל יכול להביא לתוצאה עדיפה יותר מבלי לסכן את הבית. כדאי אפילו במסגרת הסדר נושים כולל להחזיר חלק גבוה יותר של החוב, אך לקנות וודאות ושקט נפשי בכך שבית המשפחה לא נמצא בסיכון.

מה עושים בפועל?

קודם כל להירגע. חשוב לדעת שיש פתרונות ובתכנון נכון ומתאים ניתן יהיה להגיע לתוצאה אופטימלית, בה מחד גיסא תוכלו לשלם את החובות ומאידך גיסא להמשיך במהלך חיים כלכלי תקין, אשר ימנע זעזועים בתא המשפחתי.

מילת המפתח בהליכי חדלות פירעון היא "יוזמה". ככל שהמצב מתחיל להסתבך, או שקיים חשש להיקלעות לקושי עתידי, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מתאים כמה שיותר מוקדם, ובאופן אשר יאפשר לכם להימנע מטעויות שבעתיד יקשה עליכם לתקנן.

בכל מקרה שהוא אל תראו בהליך חדלות הפירעון פתרון קסם יחידי עבורכם, אלא לאחר שהתייעצתם עם גורם מקצועי מתאים, אשר מתמחה בהתמודדות עם חובות. בקשו ממנו לערוך בחינה מקיפה של כלל הנתונים: החובות, ההתחייבויות המשפטיות הנלוות להן, האפשרויות להגיע להסדרים והסכמות וכל נושא רלוונטי אחר. מפו את האופציות הקיימות, הבינו ממה צריך להיזהר במיוחד ואיך משפרים את המצב, ובהמשך גבשו עימו אסטרטגיה להתנהלות עדיפה עד היציאה מהמשבר.

אנו מציעים לעשות כל מאמץ בכדי להמשיך לשלם את תשלומי המשכנתא כסדרם. הבנק שלטובתו משכנתא זכאי לפעול למימוש הנכס בלי כל קשר להליכי חדלות פירעון והחובות האחרים שלא מובטחים. לכן, אם אין אפשרות לשלם את כל החובות, העדיפו תמיד את תשלומי המשכנתא על פני חובות אחרים.

אם אין משכנתא על הנכס או אם המשכנתא נפרעת כסדרה ואתם בכל זאת שוקלים למכור את הבית על מנת לפרוע חובות אחרים, אל תפעלו בטרם קיבלתם ייעוץ מתאים. למרות השינויים שחלו בעקבות החוק החדש, פינוי מהבית הוא עדיין לא דבר של מה בכך, ולכן אין למהר לוותר על הנכס לצרכי פירעון החובות, בטח כאשר יש למכירת הנכס השלכות על בני המשפחה.

בכל מקרה, לפני שאתם מקבלים החלטה בנוגע לאסטרטגיה הנכונה לכם – הפגשו עם עורך דין שמתמחה בניהול חוב כדי שתוכלו לשמור על הבית והמשפחה.

מאמרים נוספים בנושא...

דילוג לתוכן