CREATE ACCOUNT

פנו אלינו!

צריכים עזרה בנושא חובות? נשמח לעזור! פנו אלינו ונעזור לכם לעשות את הצעד הראשון לפרידה מהחובות

פניה זו היא פניה ישירה לעו"ד במאגר עורכי הדין של דף חדש.
שירות מעורכי הדין של העמותה כרוך בעלויות לפי המחירון החברתי של דף חדש וכפי שיסוכם עם עורך הדין.
ידוע לי שעו"ד שאילו אני פונה מקבל ליווי מקצועי מצוות העמותה, אני מאשר.ת לעו"ד למסור מידע לעמותה, ומוותר.ת לעניין זה על חסיון עו"ד-לקוח.

פניות בדואר

דף חדש ללא חובות (ע.ר.) רחוב המלך ג'ורג' 35 ירושלים 94261

אתר "דף חדש" מספק מידע והמלצות כלליות בלבד ואינו מעניק ייעוץ פרטני. לייעוץ אישי בשאלות משפטיות או בנושאים כלכליים אנו מציעים לפנות לקבלת יעוץ, מוקדם ככל האפשר, מאחד מעורכי הדין או הארגונים שפרטיהם מתפרסמים באתר.

עורכי דין, עובדי רווחה וארגונים המעוניינים בהרצאות או בשיתופי פעולה אחרים מוזמנים לפנות אלינו בדוא"ל

לתשומת לבכם - לא יינתן מענה בדוא"ל להתייעצות בשאלות משפטיות

TOP דילוג לתוכן