מי העלים את "דוח ועדת חריס"? – ההמלצות שנזנחו

בשנת 2014 מינה הכונס הרשמי דאז, פרופ' דוד האן, ועדה בראשותו של פרופ' רון חריס (כיום – חבר בועד המנהל של "דף חדש") שתפקידה לקבוע קריטריונים לגיבוש תכנית פירעון בהליך פשיטת רגל.

מאז – הקריטריונים נזנחו והוועדה נשארה בגדר המלצה בלבד", אז למה זה קרה?

מטרת הקריטריונים היו הגדלת פירעון החובות באמצעות תמריצים לחייב ומיצוי כושר ההשתכרות של החייב תוך התחשבות בצרכי הקיום של חייב ובמשפחתו, לצורך קביעת התשלום החודשי שיוטל על חייבים בהוצאה לפועל. 

הוועדה קבעה באופן חדשני את אופן חישוב סכום ההוצאות הבסיסיות הדרוש לחייב ולמשפחתו לצורך מחיה הולמת בכבוד, בהסתמך על הנתונים האישיים של המשפחה (מקום מגורים, מגזר, השכלה, תעסוקה, גיל, מספר ילדים וכיו"ב), והגדירה לראשונה פרמטרים אובייקטיביים לקביעת התשלום החודשי בהליכי פשיטת רגל, ואף יצרה מחשבון ייעודי לחישוב התשלום החודשי. 
בועדה היו חברים גם פרופ' יובל אלבשן ומר אוריאל לדרברג, שניהם חברים המועצה המייעצת של "דף חדש", והיא הגישה את מסקנותיה לשרת המשפטים דאז, איילת שקד. לימים הוחלט בכונס הרשמי לזנוח את מסקנות הוועדה ואת המחשבון הייחודי. 
בפועל, במרבית תיקי חדלות הפרעון המתנהלים כיום נקבע התשלום החודשי באופן שרירותי, ולא על סמך פרמטרים אחידים כלשהם. 

אולם, האופטימיות התפוגגה לאיטה כאשר הלכה למעשה התייחסו בעלי התפקיד לאומדנים אלה כ"המלצה בלבד" שאינה מחייבת אותם, עמדה שאומצה גם על ידי בתי המשפט. הסטייה מהם הפכה לעניין שבשגרה ללא פירוט נסיבות חריגות. המחשבונים הפכו לאות מתה, אשר השימוש בהם נעשה באופן סלקטיבי ושרירותי. לרוב נקבעות תכניות הפרעון על פי הערכה כללית של בעלי התפקיד, אשר באופן אירוני, שכרם נגזר מגובה התשלום שייגבה מהחייב.

למה אנחנו מספרים לכם את כל זה?

דוח ועדת חריס היה נקודות אור ושינוי בתהליך קבלת ההחלטות בכל מה קשור להליכי חדלות פרעון. הוא היה אמור ליצור מציאות אחרת, שבה משפחות, עסקים ואנשים מצליחים להשתקם ולעמוד על הרגליים, מחזירים את החובות שלהם ופותחים דף חדש.

דף חדש פועלת לקידום סטנדרט אחיד שיחול על כלל תיקי חדלות הפרעון ויאפשר לכל מי שנכנס להליך לשלם תשלום חודשי המותאם ליכולותיו, ולא מעבר לכך.

מאמרים נוספים בנושא...

בנק זה לא חבר

כשבנק פוגש לקוח

כשבנק פוגש לקוח זה "לא כוחות". נקודה. הבנקים מיומנים בניהול כסף ואשראי, בשיווק ובמכירות. הם יודעים למכור קרח לאסקימוסים ולשווק הלוואות גם למי שממש לא

קרא עוד »
הלוואות

אל תעשו את זה!

אל תקחו
הלוואה!

אל תגעו
בפנסיה!

אל תמשכנו
את הבית!

אל תחתימו
ערבים!

בואו לראות את שמונת הטיפים שלנו למי שנכנס לחובות

דילוג לתוכן