CREATE ACCOUNT

*המסלול הירוק מתאים למשפחות עם חובות עד 150,000 ₪ *הקבלה למסלול הירוק לאחר מילוי שאלון ובדיקת התאמה *אפשרות לסיוע במימון הסדר חוב למשפחות אשר ישלימו את תוכנית השיקום הכלכלי בהצלחה ובהתאם לשיקול דעתה של קרן ההלוואות.

TOP
דילוג לתוכן